Danmarks Lodsmuseumsforening

Foreningens formål er at fungere som støtte og sparringspartner for den selvejende institution Museum Amager, og foreningen arbejder på at udbrede kendskabet til lodseriets historie i Dragør før og nu, samt lodseriet i Danmark.

Museumsforeningen har to pladser i Museum Amagers bestyrelse. Museumsforeningens bestyrelse er samtidig en del af Museum Amagers repræsentantskab.

Som medlem har du fri adgang til alle Museum Amagers museer. Amagermuseet, Dragør Museum, Mølsteds Museum og Danmarks Lodsmuseum. Du modtager desuden Museum Amagers museumsblad tre gange om året, hvor du kan læse om alle aktiviteterne på Museum Amager.

Et medlemskab koster 125 kr. årligt pr. person.

Støt museet og bliv medlem ved at indmelde dig hos kassereren Niels Andersen tlf. 20 76 88 42 eller på foreningens hjemmeside: www.danmarkslodsmuseumsforening.dk

Der afholdes en årlig generalforsamling i Danmarks Lodsmuseumsforening inden udgangen af marts måned, og det annonceres i museumsbladet og Dragør Nyt.

Bestyrelse for Danmarks Lodsmuseumsforening

Ida Clementsen – formand

Niels Schott Christensen – næstformand

Niels Andersen – kasserer

Erlan Holtehus

Poul Himmelstrup

Mette Mortensen

Peter Herskind

Peter Jans

Bodil Falkenberg

Kurt Olesen – suppleant

Erling Ravn – suppleant

Arrangementer

Søredning i Arktis

Tirsdag den 20. februar kl. 19.30 i Pakhuset, Gl. havn 14, 2791 Dragør

John Strøbæk vil orientere om den afholdte søredningsøvelse Arctic Guardian, der blev afholdt i dagene 2.–9. september i 2017 med base i den islandske hovedstad Reykjavik. John Strøbæks baggrund for at deltage som øvelsesplanlægger i dette store scenarie er hans mangeårige virke som søredningsinstruktør i Marinehjemmeværnet. Han deltog også i tilsvarende øvelser i 2012 og 2013. Han er uddannet som SAR Mission Coordinator (SMC) i både Danmark, England og i USA. Årets ARCTIC GUARDIAN havde til hovedformål at træne de otte deltagende nationer i samarbejde og kommunikation. 

Generalforsamling i Danmarks Lodsmuseumsforening

Tirsdag den 20. marts i Pakhuset, Gl. Havn, 2791 Dragør.

Efter generalforsamlingen fortæller den nye havnefoged i Dragør Lars Olsen om sit arbejde.