Dragør Museumsforening

Dragør Museumsforening

- er støtteforening og sparringspartner for den selvejende institution Museum Amager. Herudover arbejder foreningen for at udbrede kendskabet til og brugen af Museum Amager, med særligt fokus på Dragør Museum, Mølsteds Museum samt museumskutteren Elisabeth, lodsbåden Ravnen samt Isbåden

Bliv medlem og vær med til at bakke op om museets arbejde

Som medlem har du fri adgang til alle Museum Amagers afdelinger. Du modtager også Nyt fra Museum Amager tre gange om året med oversigt over museets og museumsforeningernes aktiviteter, samt eventuelle tilmeldingsfrister.

Et medlemskab koster kr. 100,- årligt. Fra 2018 kr. 125.

Har du lyst til at melde dig ind i museumsforeningen, så send en mail med navn og adresse til kasserer Ulrik Ankerstjerne e-mail: anitaulrik(at)pc.dk - tlf. 40 80 48 65

Generalforening i Dragør Museumsforening afholdes årligt inden udgangen af marts måned og annonceres bl.a. i Dragør Nyt.

Medlemsaftener med spændende foredrag afholdes et par gange hvert efterår og vinter - som oftest i Havnepakhuset.

Skovturen den første søndag i september bringer medlemmerne vidt omkring til f.eks. interessante egnsmuseer, kunstmuseer eller historiske steder, der normalt ikke står øverst i erindringen, når man planlægger en søndagstur.

 

Bestyrelsen for Dragør Museumsforening

Martin Hans Borg (formand)

Tom Adrian Petersen (næstformand)

Ulrik Ankerstjerne (kasserer)

Hanne Bendtsen (sekretær)

Carsten Maass

Erlan Holtehus

Helle Bjorholm

Jens Peter Hoe Lorentzen

Jan Neuman Petersen

 

Suppleanter:

Bent Larsen

Niels Christian Arnesen

 

Foreningens Aktivitetsudvalg består af: Helle Bjorholm, Hanne Bendtsen, Tom Adrian Petersen og Martin Hans Borg

Som medlem af museumsforeningen kan du også være aktiv i Elisabethlauget, Modelskibslauget, Isbådslauget samt i Mølstedlauget

Læs evt. mere om Museumsforeningen i jubilæumsskrifterne:

Dragør Museumsforening 50 år - 1930-1980. Med bidrag af Gunvor Petersen, Birte Hjorth, Svend Jans, Marianne Therkildsen og Poul Dich.

Martin Hans Borg: Ren og klar skal Nutid føre Fortids Røst til Fremtids Øre. 1930 – Dragør Museumsforening – 2005.

 Begge bøger kan købes i museumsbutikken.

 

 

Arrangementer

Rundt om Amagermaden - smagen af Dragør og Store Magleby

Onsdag den 21. februar kl 19.

Holdet bag den lokalhistoriske kogebog, Amagermad, der i december sidste år blev udgivet af Dragør Lokalarkiv og Museum Amager, vil fortælle om Dragør og Store Maglebys helt forskellige vilkår. I skipperbyens små huse i Dragør med havet som udkomme og på de store gårde i Store Magleby, hvor amager - bruget var centralt, blev der lavet mad med hvert sit særpræg. Hanne Bendtsen, Tina Høegh Nielsen og Martin Hans Borg fortæl - ler også om indsamling og afprøvning af gamle lokale opskrifter, om kunst - nerne bag bogens mange illustrationer og om arbejdet med at præsentere den tilberedte mad i de rette omgivelser. Midtvejs i løbet af aftenen bliver der serveret smagsprøver på et udvalg af kogebogens opskrifter. Har I ikke fået »Amagermad’en« i julegave, vil der være lejlighed til at købe den efter foredraget. Der er gratis adgang for alle, dog er øl og vand for egen regning. Museum Amagers støttefor - eninger – Amagermuseets Venner, Danmarks Lodsmuseumsforening og Dragør Museumsforening – har arrangeret, kokkereret og bagt til denne aften.  

Foredraget finder sted i aulaen på Dragør Skole Syd, Vestgrønningen

Generalforsamling i Dragør Museumsforening

Tirsdag den 13. marts kl. 19 i Pakhuset, Gl. Havn 14, 2791 Dragør

Endelig dagsorden bringes i Dragør Nyt og på Museum Amagers hjemmeside i slutningen af februar. Husk, at forslag fra medlemmer til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden den 1. marts. Efter generalforsamlingen fortæller Søren Mentz om istandsættelsen af Dragør Museum og løfter lidt af sløret for den fremtidige formidling af skipperbyens historie. Der bydes traditionen tro på skipperlabskovs efter aftenens program.