Foredrag: Danmark og kolonierne

Museumsleder Søren Mentz har bidraget til den nye kolonihistorie

fra Gads Forlag. Med udgangspunkt i asienhandelen beskriver han, hvordan synet på de danske kolonier

har ændret sig.

I foråret 2017 er netop fembindsværket »Danmark og kolonierne« udkommet – en afløser for det hidtidige standardværk »Vore gamle danske tropekolonier« fra 1950’erne. Søren Mentz vil fortælle om værkets tilblivelse, og hvordan synet i dag er på kolonihistorien. Vi følger også i kølvandet på de danske købmænd, som tjente Ostindisk Kompagni i Tranquebar og undersøger, hvorfor de tog til Indien, og hvordan de tjente penge på mere eller mindre lyssky transaktioner. Danskerne i Indien måtte tilpasse sig lokale forhold, men de måtte også agere i en verden præget af europæiske stormagter.

Alle er velkomne.