Foredrag - Søredning i Arktis

John Strøbæk vil orientere om den afholdte søredningsøvelse Arctic Guardian, der blev afholdt i dagene 2.–9. september i 2017 med base i den islandske hovedstad Reykjavik. John Strøbæks baggrund for at deltage som øvelsesplanlægger i dette store scenarie er hans mangeårige virke som søredningsinstruktør i Marinehjemmeværnet. Han deltog også i tilsvarende øvelser i 2012 og 2013. Han er uddannet som SAR Mission Coordinator (SMC) i både Danmark, England og i USA. Årets ARCTIC GUARDIAN havde til hovedformål at træne de otte deltagende nationer i samarbejde og kommunikation.