Foredrag: Thomas Kluge i St. Magleby Kirke

Thomas Kluge har malet den nye altertavle i kirken, og han vil fortælle om hvilke tanker, der ligger bag motivet, og om sit arbejde med at fremstille tavlen.

Denne aften er arrangeret af Amagermuseets venner og er kommet i stand i et samarbejde med St. Magleby Kirkes menighedsråd.

Mødested ved St. Magleby Kirke