Generalforsamling i Danmarks Lodsmuseumsforening

Efter generalforsamlingen fortæller den nye havnefoged i Dragør Lars Olsen om sit arbejde.

Generalforsamlingen finder sted i Pakhuset, Gl. Havn 14, 2791 Dragør