Generalforsamling i Dragør Museumsforening

Endelig dagsorden bringes i Dragør Nyt og på Museum Amagers hjemmeside i slutningen af februar. Husk, at forslag fra medlemmer til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden den 1. marts. Efter generalforsamlingen fortæller Søren Mentz om istandsættelsen af Dragør Museum og løfter lidt af sløret for den fremtidige formidling af skipperbyens historie. Der bydes traditionen tro på skipperlabskovs efter aftenens program.