Undervisningstilbud til børn med særlige behov

En dag i oldefars liv – en aktivitetsdag i år 1900

Beskrivelse: Undervisningsforløbet styrker elevernes indsigt i en tjenestekarls hverdag på en gård anno år 1900. Eleverne indgår i en løs form for rollespil, hvor de selv er tjenestekarle for en dag. Eleverne bliver iklædt gammeldags tøj: Vest og kasket for drenge og kjole, forklæde og tørklæde til pigerne. Derudover består dagens program i, at dyrene skal fodres og gives vand, der skal tælles dyr, samles æg og hegnet skal tjekkes. Til frokost serveres der fedtemadder med salt, men inden der kan spises skal hænder vaskes på gammeldags manér. Efter frokost er der forskellige opgaver, der skal løses: Der skal såes, fejes, pudses sko, bankes tæpper og saves brænde.

Gennem hele undervisningsforløbet er der fokus på hands on aktiviteter og sanselighed. Formålet er, at eleverne får et indblik i arbejdsdagen for en tjenestekarl på landet. Der er fokus på, at eleverne får styrket deres faglige kompetencer, men der er i høj grad også fokus på, at eleverne får styrket deres sociale færdigheder. Under hele forløbet er der en løbende dialog mellem elever og museumsformidler, hvor der bliver reflekteret over eget liv sammenlignet med tidligere generationers.

Undervisningsforløbet er målrettet mellemtrinnet og udskolingen. 

Periode: maj til september

Fra haver til maver – æblemostning og gamle lege

Beskrivelse: I undervisningsforløbet producerer eleverne æblemost på gammeldagsmanér på en mostpresse. De får herved et indblik i produktionsmetoder og viden om, hvor fødevarer kommer fra. Eleverne er deltagende i hele processen fra de står med æblet i hånden til, der til sidst er blindsmagning på æblemosten. Hvad smager bedst - most fra karton eller det hjemmemostede? Efter frokost leger vi gamle lege. Legene giver eleverne viden om, hvordan den sparsomme fritid blev brugt med de få remedier, man havde til rådighed. I landbosamfundet var der fokus på den fysiske udfoldelse, og man konkurrerede ofte i discipliner, hvor der indgik styrke, hurtighed og præcision. Eleverne leger nogle af de samme lege, som man legede i det gamle landbosamfund.

Undervisningsforløbet er målrettet indskolingen og mellemtrinnet.

Jødeflugten

Beskrivelse: I oktober 1943 intensiveredes forfølgelserne af jøderne i Danmark. Mange jøder tog til Øresundskysterne for at blive sejlet i sikkerhed i Sverige. Museets kutter Elisabeth K571 er en af de få tilbageværende kuttere, der deltog i aktionen med at fragte jøder til Sverige. I undervisningsforløbet får eleverne lavet falske identitetskort, herefter er der byvandring med indlagte quizzer og dilemmaer, hvor eleverne reflekterer over, hvordan de selv ville have handlet, hvis de befandt sig i en lignende situation. Under byvandringen går vi forbi nogle af de vigtige steder i Dragør under besættelsen. Vi slutter ved museets kutter Elisabeth, og hvis vejret tillader det, er det muligt at sejle en kort tur. På den måde kan eleverne få en fornemmelse af, hvordan det var at gemme sig ombord på kutteren og leve sig ind i frygten for at blive opdaget af Gestapo.

Undervisningsforløbet er målrettet udskolingen. 

Fra haver til maver – konservering, syltning og røgning

Beskrivelse: I en tid uden køleskab og fryser har det været en større udfordring for madmor at få maden til at holde i længere tid og undgå forrådnelse. Maden skulle konserveres, og det kunne bl.a. ske ved at sylte og røge maden. Eleverne skal i undervisningsforløbet selv prøve kræfter med at røge kød, sylte grøntsager og kærne smør. Gennem forløbet er der en løbende dialog omkring produktion af madvarer, og om hvordan madvarer har været opbevaret. Sidste punkt på dagens program er, at vi i fællesskab indtager den færdiglavede mad. Undervisningsbeløbet styrker elevers bevidsthed omkring produktion af madvarer, og de får en viden om, hvordan maden blev produceret.

Undervisningsforløbet er målrettet mellemtrinnet og udskolingen.