Særudstilling: Dragør Besat

Hverdag i skyggen af verdenskrigen

I de fem år indbyggerne i Dragør levede under tysk besættelse foregik deres hverdag i skyggen af den verdensomspændende storkonflikt, der hærgede i perioden 1940-1945. Danmark var underlagt den tyske besættelsesmagt og på trods af samarbejdspolitikken, og afstanden til fronten nåede verdenskrigen helt ud til det østligste hjørne af Amager. Mørklægning, rationering, tyske styrker i området og ikke mindst minesprængte skibe på Øresund bidrog i de frem krigsår til, at verdenskrigen satte sine spor på Dragør.

Det overordnede billede var imidlertid, at livet i den lille skipperby det meste af tiden foregik mere eller mindre upåagtet af verdenskrigen. Hverdagen fortsatte, og eksempelvis de lokale fiskere fortsatte deres virke på Øresund og omsatte som altid deres fangst i København. Dragør var langt fra rædslerne ved fronten, og formåede at tilpasse hverdagen til tilværelsen under tysk besættelse.

I efteråret 1943 blev skipperbyen dog trukket ind midt i en af besættelsestidens mest dramatiske begivenheder. Med rygterne om en nært forestående nazistisk aktion imod Danmarks godt 7.000 jøder satte landets jødiske befolkning sig i bevægelse og flygtede mod byerne langs Øresunds kyst. 700 flygtende danske jøder blev via Dragør reddet i sikkerhed i det neutrale Sverige, inden en tysk razzia d. 4. oktober samme år satte en stopper for at bruge den lille havneby som flugtrute. For en stund befandt Dragør sig i centrum for begivenhedernes gang i det besatte Danmark.