Amagermuseets venner

Amagermuseets venner er en af støtteforeningerne for den selvejende institution Museum Amager, som driver Amagermuseet, Dragør Museum, Danmarks Lodsmuseum og Mølsteds Atelier. Som medlem af foreningen har du gratis adgang til museerne og kan deltage i 3-4 årlige arrangementer plus generalforsamlingen.

Hvert kvartal modtager du vores museumsblad, hvor du kan læse om kommende udstillinger og de særarrangementer, du som medlem har adgang til. Samtidig støtter du en forening med en lang og stolt historie.

Et individuelt medlemsskab koster kr. 125,- årligt. 

Foreningens historie

”Øen Amagers historiske Samling”, som foreningen hed oprindeligt, blev oprettet i 1901. Formålet var at indsamle og frede, hvad der kunne være med til at belyse Amagers historie, som har sin særlige plads i danmarkshistorien, siden Christiern d. II i 1521 hentede 184 hollandske bønder til øen.

Amagermuseet har til huse i den gamle museumsgård, der blev købt til formålet i 1921, og på Nordgård, som blev en del af museet i 1973. Den gamle gård rummer en række faste udstillinger om den hollandske indvandring, fastelavnen på Amager og ikke mindst en meget stor og anerkendt samling af tekstiler, heriblandt en række oprindelige amagerdragter. Derudover viser museet forskellige gamle interiører, bl.a. i den intakte tømmerupstue fra Birkegården i Tømmerup.

På Nordgård er tiden skruet tilbage til starten af 1900-tallet, og de arbejdsopgaver, som bliver udført, er knyttet til gårdens traditionelle funktioner: Grøntsagerne klargøres til torvet; der laves historiske retter; i stalden muges ud; hønsene passes, dyrene fodres; der vaskes og meget mere.

I skolernes sommerferie og efterårsferie omdannes gården til en levende amagergård befolket med karle og piger, som ganske livagtigt holder gården i gang. Som medlem kan også du blive en del af den frivillige karle-pige-gruppe og være med til at levendegøre de gamle gårde.

I 1953 blev Amagermuseet statsanerkendt, og ved den lejlighed skiftede foreningen navn til Amager Museumsforening. Endnu en gård, Fadersminde, blev erhvervet i 2002. Den anvendes i dag til administration og skal huse det kommende magasin. Efter stiftelsen af institutionen Museum Amager i 2008 er det museumsforeningens opgave at skabe yderligere interesse for museerne og øget opbakning fra Amagers befolkning til de mange aktiviteter, som Amagermuseet byder på.

Bak op om museets arbejde

Har ovenstående vakt din interesse, kan du kontakte formand Bente Walløe Poulsen på mobil tlf.: 4029 6726 

Arrangementer

Generalforsamling

Onsdag den 29. marts kl. 19.30 på Nordgård, Hovedgaden 4. Hermed indkaldelse til generalforsamling i Amagermuseets Venner. Dagsorden offentliggøres i Dragør Nyt uge 12 og på Museum Amagers hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt – gerne pr. mail til formand, Bente Walløe Poulsen, på bentewp@gmail.com – og være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 1. marts. Efter generalforsamlingen finder vi en kortere film fra »gamle dage« – måske om dengang grønttorvet i Valby var det »nye grønttorv« eller en film fra et tidligere jubilæum. Og så vil vi naturligvis ikke undvære en god kop kaffe og et stykke kage.

Guidet tur

Glas fra Kastrup Guidet tur i udstillingen »Glas fra Kastrup« ved Inger Kjær Jansen, onsdag den 17. maj kl.19.30 på Nordgård, Hovedgaden 4.