Amagermuseets venner

Amagermuseets venner er en af støtteforeningerne for den selvejende institution Museum Amager, som driver Amagermuseet, Dragør Museum, Danmarks Lodsmuseum og Mølsteds Atelier. Som medlem af foreningen har du gratis adgang til museerne og kan deltage i 3-4 årlige arrangementer plus generalforsamlingen.

Hvert kvartal modtager du vores museumsblad, hvor du kan læse om kommende udstillinger og de særarrangementer, du som medlem har adgang til. Samtidig støtter du en forening med en lang og stolt historie.

Et individuelt medlemsskab koster kr. 125,- årligt. 

Foreningens historie

”Øen Amagers historiske Samling”, som foreningen hed oprindeligt, blev oprettet i 1901. Formålet var at indsamle og frede, hvad der kunne være med til at belyse Amagers historie, som har sin særlige plads i danmarkshistorien, siden Christiern d. II i 1521 hentede 184 hollandske bønder til øen.

Amagermuseet har til huse i den gamle museumsgård, der blev købt til formålet i 1921, og på Nordgård, som blev en del af museet i 1973. Den gamle gård rummer en række faste udstillinger om den hollandske indvandring, fastelavnen på Amager og ikke mindst en meget stor og anerkendt samling af tekstiler, heriblandt en række oprindelige amagerdragter. Derudover viser museet forskellige gamle interiører, bl.a. i den intakte tømmerupstue fra Birkegården i Tømmerup.

På Nordgård er tiden skruet tilbage til starten af 1900-tallet, og de arbejdsopgaver, som bliver udført, er knyttet til gårdens traditionelle funktioner: Grøntsagerne klargøres til torvet; der laves historiske retter; i stalden muges ud; hønsene passes, dyrene fodres; der vaskes og meget mere.

I skolernes sommerferie og efterårsferie omdannes gården til en levende amagergård befolket med karle og piger, som ganske livagtigt holder gården i gang. Som medlem kan også du blive en del af den frivillige karle-pige-gruppe og være med til at levendegøre de gamle gårde.

I 1953 blev Amagermuseet statsanerkendt, og ved den lejlighed skiftede foreningen navn til Amager Museumsforening. Endnu en gård, Fadersminde, blev erhvervet i 2002. Den anvendes i dag til administration og skal huse det kommende magasin. Efter stiftelsen af institutionen Museum Amager i 2008 er det museumsforeningens opgave at skabe yderligere interesse for museerne og øget opbakning fra Amagers befolkning til de mange aktiviteter, som Amagermuseet byder på.

Bak op om museets arbejde

Har ovenstående vakt din interesse, kan du kontakte formand Bente Walløe Poulsen på mobil tlf.: 4029 6726 

Arrangementer

Dyrevennernes dag på Amagermuseet

Torsdag den 6. juli kl. 13–15.

Tag børnene ved hånden og kom og hils på gårdens dyr denne eftermiddag. I år har vi grise, geder, høns og ænder på gården. Mie og Amalie viser børnene og deres voksne rundt og fortæller om dyrene, og hvordan de lever på gården. Der vil blive stillet spørgsmål om dyrene, og ved slutningen af besøget vil børnene få udleveret et "Dyrevens diplom".

Kaffesalon

Fredag den 7. og lørdag den 8. juli kl. 14 til 16 i storstuen på Nordgård.

Vil du være med til at skabe en tradition for, at vi afholder kaffesalon på Amagermuseet? Vi dækker op til kaffebord, og håndarbejde må meget gerne medbringes. Storstuen på Nordgård er et meget fint og hyggeligt sted for arrangementerne. Vi håber at se unge, ældre og også de ældste til en hyggelig eftermiddag, hvor vi nyder atmosfæren i den gamle storstue. Unge, der evt. vil lære et håndarbejde eller bare kigge på, er meget velkomne. Amagermuseets Venner serverer kaffe eller te og kage. Af hensyn til serveringen bedes man tilmelde sig senest lørdag den 1. juli til Bente Walløe Poulsen på e-mailadressen ammu.venner@gmail.com eller på tlf. 40 29 67 26.

Besøg på Kroppedal Museum

Søndag den 17. september kl. 13 på Kroppedal Museum, Kroppedals Alle 3, 2630 Taastrup.

Vi mødes på Kroppedal Museum, hvor vi kører til i egne biler. Har man brug for transport, så giv besked i forbindelse med tilmeldingen, så finder vi ud af at arrangere plads i en af bilerne. Ankomst til Kroppedal Museum mellem kl. 12 og 12.45. Kl. 13 hører vi et foredrag om arkæologernes arbejde specielt om det arbejde, der p.t. foregår i Tømmerup, hvor der skal anlægges en udvidelse af Kirstinehøj erhvervsområde. Efter foredraget får vi en kop kaffe eller te. Herefter kan man besøge museets udstillinger individuelt eller i en gruppe. Med baggrund i fund fra en nærliggende vikingeboplads har museet opbygget en udstilling, der lægger vægt på det daglige, slidsomme liv på en boplads i den tidlige vikingetid. Førstesalen i museet handler om astronomen Ole Rømer, som byggede et observatorie tæt på museet. På museet kan også ses en syldsten/sokkelsten fundet ved udgravning til et hus i Stettinstræde i Dragør. Stenen betragtes af arkæologerne, som et af årets fund i 2022. Hvorfor kan vi se nærmere på ved besøget.

Tilmelding fra tirsdag den 1. august til Bente Walløe Poulsen på ammu.venner@gmail.com eller på 40 29 67 26. Turen koster 75 kr. pr. person og dækker entré til museet, foredrag samt kaffe eller te. Når tilmelding er bekræftet, indbetales beløbet