Omvisning på Amagermuseet

Omvisning på Amagermuseet: om hollændernes indvandring og dagligliv på landet.

Beskrivelse: Et besøg på Amagermuseet fortæller om dagligliv i 1800-tallet for børn og voksne. Hvorfor mangler vandhanen i køkkenet? Hvorfor er sengetøjet i vuggen mørkeblåt? Hvorfor har dødedøren kun et håndtag? Og hvorfor er sengene så korte? Omvisningen foregår på den gamle gård, hvor eleverne får et indblik i tidligere tiders livsvilkår herunder sovevaner, hygiejne, overtro, børns leg og arbejde.

Til omvisningen er der udarbejdet et før og efter materiale samt lærervejledning. 

Aktivitetshæfte

Lærervejledning

Omvisningens mål

  • At give eleverne indblik i bondens liv på landet på en gård i St. Magleby.
  • At fortælle eleverne om gamle dage
  • At eleverne får kendskab til børns vilkår i perioden
  • At eleverne lærer stedet og personalet at kende i forhold til senere besøg

Varighed 1 time. 

Alderstrin: fra daginstitution til 9. klasse. 

Hvornår: hele året.

Fagområder: historie

Stikord: hygiejne, bondeliv, sovevaner, spisevaner, overtro, livsvilkår

Læringsmål:

Eleven kan perspektivere og debattere levevilkår i 1800 tallets landbosamfund

Efter 4. klasse:

Færdigheds og vidensmål 

Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv

Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion

Historiebrug: Historiske scenarier: 

Færdighedsmål:  Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier.

Vidensmål: Eleven har viden om historiske scenarier. 

Dansk: Færdigheds- og vidensmål (Kommunikation) efter 6. klassetrin: Dialog: Eleven kan påtage sig roller i samtalesituationer. Eleven har viden om frie og formaliserede samtaleformer. 

 

 

Kontakt

Leni Larsen tlf.: 30108864 eller skoletjeneste@museumamager.dk