(Aflyst) Elisabeth Skibslaugs generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 24 marts 2020.

 

 

Herved indkaldes til generalforsamling i foreningen til bevaring af museum kutteren Elisabeth K571s bevaring den 24 marts 2020 kl. 0900 i skuret.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

         1. Valg af dirigent

         2. Formandens beretning

         3. Aflæggelse af regnskab

         4. Drøftelse af foreningens aktiviteter i det kommende år

         5. Valg til bestyrelse

         6. Indkomne forslag

         7. Kontingentfastsættelse

         8. Eventuelt

 

Forslag, der ønske behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.