Danmarks Lodsmuseumsforening

Foreningens formål er at fungere som støtte og sparringspartner for den selvejende institution Museum Amager, og foreningen arbejder på at udbrede kendskabet til lodseriets historie i Dragør før og nu, samt lodseriet i Danmark.

Som medlem har du fri adgang til alle Museum Amagers museer. Amagermuseet, Dragør Museum, Mølsteds Atelier og Danmarks Lodsmuseum. Du modtager desuden Museum Amagers museumsblad tre gange om året, hvor du kan læse om alle aktiviteterne på Museum Amager.

Et medlemskab koster 125 kr. årligt pr. person.

Støt museet og bliv medlem ved at indmelde dig hos kassereren Niels Andersen tlf. 20 76 88 42

Der afholdes en årlig generalforsamling i Danmarks Lodsmuseumsforening inden udgangen af marts måned, og det annonceres i museumsbladet og Dragør Nyt.

Bestyrelse for Danmarks Lodsmuseumsforening

Ida Clementsen – formand

Niels Schott Christensen – næstformand

Niels Andersen – kasserer

Erlan Holtehus

Poul Himmelstrup

Hans Krebs Ovesen

Peter Herskind

Peter Jans

Bodil Falkenberg

Kurt Olesen – suppleant

Erling Ravn – suppleant

Arrangementer

Lodsning på Grønland

Foredrag ved lods Peer Bøje Brandenborg, direktør for DanPilot Greenland.

Tirsdag den 5. marts kl. 19.30 i Wiedergårdens festsal. Wiedergården 2, 2791 Dragør

Grønlands beliggenhed, størrelse, natur, fauna, flora og kultur har de seneste årtier fået større og større tiltrækningskraft på rigtig mange mennesker fra hele verden. Det har skabt en voksende turisme med mange og store krydstogtskibe til Grønland. Hvorfor har krydstogtskibene med rette fået myndighedernes opmærksomhed? Det er blandt andet fordi sejlads i grønlandske farvande er i en liga for sig – hvorfor? Opmålingen af de grønlandske farvande er meget spartansk målt med briller på de indre danske farvande. De klimatiske forhold er arktiske med temperatursvingninger og vindstyrker, der langt overstiger, hvad vi oplever på hjemmefronten. I større eller mindre omfang forekommer der is – i størrelse fra »isterninger« til store isbjerge. Der er kun mulighed for begrænset hjælp fra land, hvis stort uheld skulle ske. Dragør Museumsforening, Danmarks Lodsmuseumsforening og Lodsbåd 202’s Venner står for arrangementet.

Fri entré og alle er velkomne.


Generalforsamling

Onsdag den 19. marts kl. 19.30 i Wiedergårdens store sal. Wiedergården 2, 2791 Dragør

Efter generalforsamlingen vil Helle Bjorholm fortælle om marinemaleren Christian Mølsted og Dragør på hans tid. Christian Mølsted kaldte sig marinemaler meget tidligt i sin karriere, og som søn af en dragørfisker havde han førstehåndskendskab til havet. Han blev mønsterbryder, blev uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og solgte sine malerier til de store rederier, til borgerskabet og til europæiske hoffer. Men Mølsted boede det meste af sit liv i sin fødeby, og her fandt han sin inspiration og mange af sine motiver. Men hvad skete der i Dragør på Mølsteds tid – 1862–1930? I sit foredrag vil Helle Bjorholm fortælle både om dragørdrengen, der blev vidt berømt for sin kunst, og om det Dragør, der gik fra at være stor, driftig søfartsby til lille fisker- og landliggerby.

For at have stemmeret skal der indbetales årskontingent 125 kr. pr. person inden generalforsamlingen på kontonummer 9570 – 12987927 i Danske Bank.

Foreningen serverer øl og vand.