Intro til lokalmuseet

Museum Amager er fyldt med ting, der skal fortælle os om fortiden. Som lokalmuseum er det nemlig vores opgave, at indsamle og formidle den materielle og immaterielle kulturarv. Historie er ikke kun døde ting. Det er i lige så høj grad fortællingen om det levede liv. Men hvad betyder det egentlig? 

Historiebevidstheden er i højsædet når eleverne besøger Amagermuseet. Målet med dagen er, at give et indblik i museets samfundsrolle i det historieskabte lokalsamfund eleverne er en del af og se på, hvordan de unge selv er med til, at skabe historien for de kommende generationer. På undervisningsforløbet "Intro til lokalmuseet" bliver eleverne præsenteret for de to begreber materiel og immateriel kulturarv samtidig med, at eleverne får mulighed for at reflektere over, hvordan de både er historieskabte og -skabere. Undervisningsforløbet giver også eleverne et kig bag kulisserne på museet, hvor de bliver klogere på, hvad lokalmuseets rolle er, og hvad det laver. 

Formålet med forløbet er:

  • at eleverne opnår viden om lokalmuseets arbejde og rolle.
  • at eleverne reflekterer over, hvordan vi både er historieskabte og historieskabende.
  • at eleverne stifter bekendtskab med Dragørs materielle og immaterielle lokalhistorie.

Klassetrin: Fra 7. - 9. klasse

Fag: Historie

Mål: Eleven har viden om histories funktion i fortid og nutid, og kender til lokalmuseets rolle og arbejde.

Metode: Vekslen mellem oplæg og opgaver/diskussioner/lege

Varighed: 1,5 time.

Lokation: Amagermuseet.


Bestilling af forløb

Undervisningsforløbet kan bestilles ved at sende en mail til skoletjeneste@museumamager.dk med følgende information:

  • Titel på undervisningsforløb
  • Kontaktperson (navn og telefonnummer)
  • Navn på institution
  • Klassetrin og antal børn
  • Ønsket dato og tidspunkt for besøg

Pris

Forløbet er gratis for skoler fra Dragør og Tårnby kommune. For skoler uden for kommunen koster forløbet 300 kr.