Silkebånd på Museum Amager - Et vindue til Europa (2024)

Med dette projekt ønsker vi at skabe ny viden om en af de største samlinger af egnsdragter i
Danmark og den stort set ubelyste historie om dansk produktion og forbrug af silkebånd. 

Med udgangspunkt i Museum Amagers samling af silkebånd vil projektet belyse den stigende
globalisering, der slog igennem fra 1700-tallet og de teknologiske landvindinger, der fandt sted
inden for den europæiske tekstilindustri i det følgende århundrede. Desuden vil projektet undersøge,
hvordan masseproducerede genstande, som silkebånd, fik ny betydning i et lokalsamfund som
Amager, samt hvordan nye varer blev en integreret del af amagerdragten og den lokale
selvforståelse.

Silkebåndene i Museum Amagers samling tæller mere end 400 bånd, der repræsenterer et
udsnit af den omfattende og varierede produktion af silkebånd i Europa, der blomstrede fra midten
af 1700-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet. Båndenes datering og oprindelsessted er
imidlertid uklar, og det har indtil videre kun været muligt at angive meget omtrentlige dateringer for
en mindre del af samlingen baseret på æstetiske og teknologiske faktorer.
Gennem en systematisk teknisk analyse af hele samlingen og komparative studier i udenlandske
samlinger, vil projektet skabe ny viden om en væsentlig dansk tekstilsamling og dens historie i et
europæisk perspektiv.

Projektet gennemføres af Center for Tekstilforskning (CTR) i samarbejde med Museum
Amager og projektet vil blive huset på CTR, Saxo-instituttet, Københavns Universitet.
Materiale til analyser såsom trådtællere og Dino-Lites (digitale mikroskoper) findes på CTR’s
tekniske og eksperimentelle laboratorium TexLab, der vil danne ramme om projektet.

Læs mere her: KU's hjemmeside 

Projektet har foreløbigt modtaget støtte fra
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond 
Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavns Almene Fond

Kontakt for mere information
Museumsinspektør Camilla Cziffery Nielsen
cn@museumamager.dk eller 3010 8863