Om Danmarks Lodsmuseum

Danmarks Lodsmuseum viser den gamle lodsstation på Dragør havn, som den så ud i 1984 ved Dragør lodseris 300 års jubilæum.

Lodsstationen viser, hvordan lodserne arbejdede, og alle genstandene er autentiske.

I stuen ser man lodsernes opholdstue, kontorer, kortrum med alle de gamle bøger, blade, kontorartikler, søkort og lodsbøger. Her er desuden deres tidligere værksted, der i dag rummer skiftende udstillinger.

På 1. sal ses det gamle køkken med inventar, soveværelser og bad, samt bådmændenes opholdsrum, med udgang til det knap 16 meter høje lodstårn. Af sikkerhedsmæssige årsager er der ikke adgang til lodstårnet. 

På museet kan du “sejle en tur” med simulatoren og se tre film om lodseriet, "Et historisk tilbageblik", "En Dragørlods fortæller" og "En nutidig lodsning".

Børnene kan deltage i den sjove lærerige skattejagt, og de voksne kan prøve deres viden af ved en mere avanceret quiz. Museet rummer desuden en lille maritim museumsbutik.

Dragør Lodseri blev grundlagt som Danmarks første privilegerede lodseri ved en resolution 8. marts 1684 af Christian V til seks søkyndige i Dragør. De skulle bistå orlogsflåden og havde eneret til at lodse andre skibe. Fra 1684 - 1984 har lodseriet beskæftiget 253 lodser.

I 1823 opførte Dragør Lodseri den nuværende lodsbygning. I 1879 blev der bygget ud mod øst, og i 1912 opførte man det 15,8 m høje lodstårn pga. byggeriet af Dragørfortet, hvor udsynet mod syd forsvandt.

1. januar 2006 flyttede lodserne ud i Farvandsdirektoratets nye lodsstation i Dragørs gamle færgehavn. Den gamle lodsstation fremstår i dag, som da lodserne forlod bygningen. Danmarks ældste lodseri har haft til huse i Danmarks ældste lodsbygning, og med bygningens placering midt i den gamle havn, med dens perlerække af fredede bygninger, er Danmarks Lodsmuseum placeret centralt i et af landets mest helstøbte og velbevarede kulturmiljøer.

Danmarks Lodsmuseum blev erhvervet med hjælp fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Nordea Fonden – Amager og Dragør Borgerforening.