Om Mølsteds Atelier

Mølsted Atelier er beliggende i hjertet af Dragør gamle by og er indrettet i det atelier, hvor marinemaleren Christian Mølsted (1862 - 1930) arbejdede det meste af sit liv.

Christian Mølsted er en anerkendt dansk maler, og udstillingen viser et bredt udsnit af hans kunstværker - fra de kendte marinemalerier til værker med lokalt indhold.

 

Hvem var Christian Mølsted?

Barndom i Dragør

Christian Mølsted er født og vokset op i søfartsbyen Dragør. I Mølsteds barndom i 1860'erne var byen den tredjestørste søfartsby i Danmark. Størstedelen af byens indbyggere havde tilknytning til havnen og søen. Sammen med de andre drenge i byen foregik legen ofte nede ved havnen.

Den unge Christian Mølsted søgte også ofte hen til lods Strømberg, som kunne fortælle historier om gamle skibe, og som om nogen kendte til den tekniske side af sejlskibssejlads. Strømberg malede billeder af skibe i sin fritid. Han var ikke marinemaler i den forstand, men malede amatørbilleder af skibe, hvor gengivelsen af skibene var nøjagtig og realistisk ned til mindste detalje. Hans interesse og omhu for detaljen og for skibenes indretning smittede af på Mølsted. Han begyndte tidligt at tegne skibe og havnemotiver.

Mølsteds far var fisker i sin kones hjemby Dragør. Tanken var, at sønnen en dag skulle overtage sin fars fiskerbåd.  Christian ville dog hellere tegne. Trods sin fars modstand i begyndelsen endte det med, at han fik lov til at gå på teknisk skole i København. 

Læreår i København 

På den tekniske skole i København lærte den unge Christian Mølsted tegnekunstens grundregler, som var nødvendige for at blive optaget på Kunstakademiet. Undervisningen foregik om vinteren, og om sommeren kunne eleverne drage hjem og øve sig på alt det, de havde lært.

I de første år boede Mølsted om vinteren hos sin onkel Vilhelm Jørgensen, som havde en cigarforretning på Østergade 61 i København. Han hjalp til i butikken, og det var også via kundekredsen i butikken, at den unge maler kom i kontakt med den københavnske grosserer Næser, som blev hans mæcen.

Næser engagerede ham til at male fire store søstykker til sin spisesal i ejendommen på Skt. Annæ Plads 3. Mølsted fik også lov til at bo i et lille værelse på trappen i ejendommen. Senere blev der indrettet et atelier i bagbygningen. Huslejen blev betalt i billeder.

I sommeren 1880 – lige inden han startede på Kunstakademiet – fik han via en anden af Vilh. Jørgensens kunder - mulighed for at sejle med den danske flådes fregat ’Jylland’, som skulle på et togt til England, Madeira og Rusland i de tre sommermåneder. På denne tur fik han motiver til mange senere værker.

Fra efteråret 1880 fulgte fire år som Akademi-elev. Hans lærere fik banebrydende indflydelse på elevens malestil. Professorerne Frederik Vermehren, Julius Exner og Carl Bloch fulgte den linje, som var lagt af C. W. Eckersberg i det tidlige 1800-tal. Denne konservative, klassiske stil havde dog fra 1870’erne mange kritikere også blandt Akademiets lærere. Det endelige udfald af striden blev, at en gruppe lærere dannede De Frie Kunstskoler som alternativ til Akademiet. Christian Mølsted havde altså muligheden for at følge en anden undervisning, som var mere influeret af de nye vinde, som blæste inden for malerkunsten især fra Frankrig. Han valgte dog den klassiske akademi-linje.

Malestil og kundekreds

 

På Kunstakademiet var det sådan, at man først gik en periode på Tegneskole. Så avancerede man til Gipsskolen. Efter det fulgte Modelskolen, og endelig kunne man slutte uddannelsen af på Malerskolen. Den klassiske malemåde og malestil, som Christian Mølsted fik indprentet på Akademiet, holdt han fast ved hele sit malerliv.

Den kundekreds, som han oparbejdede allerede fra Akademi-tiden, tilhørte den herskende klasse. Marineministeriet bestilte søstykker til ophængning i kontorerne, kaptajner og andre søofficerer ville også have velkendte motiver i spisestuen. Kongehus og embedsstand var også på kundelisten. 

Der er intet som tyder på, at Mølsted har haft lyst til at prøve en mere moderne malestil, f.eks. impressionismen. Han holder ikke fast i den ’gamle’ stil for sine kunders skyld, selvom der findes breve, hvor nogle af dem understreger Mølsteds malerier, netop for den klassiske stils skyld. Han selv beundrer de malere, som man kan betegne som ’salonmalere’. Det er bl.a. hans professorer på Akademiet, Julius Exner, Frederik Vermehren og ikke mindst Carl Bloch, som han beskriver som ”Danmarks største Maler”.

Marinemaleren

I flere serier af malerier beskæftigede Christian Mølsted sig med historiemaleriet, men han kombinerede det med marinemaleriet. De store søslag, som Danmark har været involveret i, interesserede ham. I museets arkiver findes kladdehæfter, hvori han nedskrev beretninger om Tordenskjolds sejrrige slag. Hans malerier viser netop disse slag. Peter Willemoes, søhelten fra Napoleons-krigene, blev hyldet af Mølsted. Niels Juel og Slaget ved Køge Bugt blev også til en hel serie. Danmarks sidste søkrig i 1864 blev behandlet i det store maleri, som findes i flere versioner, ”Ombord på fregatten Niels Juel under Slaget ved Helgoland”.

Allerede fra Akademi-tiden fik han breve adresseret til ”Marinemaleren Christian Mølsted”. Det var den form for maleri han tidligt identificerede sig med. Gennem hele livet opholdt han sig mest ved kyster: i Dragør, Lønstrup eller København, hvor han fandt motiver fra havnen og søen. Selv under besøget på Louvre i 1882 var det søstykkerne, som fik det meste af hans bevågenhed.

Med Dragør som udgangspunkt

Efter fem års forlovelse giftede Christian Mølsted sig i 1891 med Ingine Dorothea Svendsen fra Lønstrup. Parret bosatte sig i Mølsteds barndomshjem i Dragør, hvor tre døtre kom til verden i 1892, 1894 og 1896. Her tilbragte de det meste af året, bortset fra sommerophold i Lønstrup.

I 1916 erhvervede Mølsted nabogrunden ved sin bopæl og opførte atelieret. Han var da så veletableret en maler, at han kunne tillade sig at bede kunderne om at komme til ham i Dragør. Den praksis opretholdt han til sin død i 1930.

I 1974 forærede malerens døtre hans atelier samt en stor samling af Mølsteds malerier til Dragør Museum. I dag er Dragør Museum og dermed Mølsteds Atelier således en del af Museum Amager.